SU SONDAJ ZEMİN ETÜDÜ

 

 

 

 

.

Su sondajı yapılırken dikkat edilecek en önemli husus; jeoloji –jeofizik ve hidrojeolojik bir etüt yaptırmaktır. Etüt sonucunda yapılan sonuçlara göre kuyu projesi çıkartılmalıdır. Yer altı değişik bir yapıya sahip olabilir.Çok yakın yerlerde su varken sizin kendi alanınızda su çıkmayabilir.

Etüt yapılmadan açılan sondajlarda su bulunmayabilir. Bu işlemde çok ciddi bir iş kaybı ve boşa gitmiş bir yatırım olarak bize dönebilir. Bundan dolayı konu çok hassastır.

Maksimum su veriminin elde edileceği kuyu lokasyonu jeolojik araştırmalar-jeofizik etüt ve hidrojeolojik çalışmalar sonucunda belirlenir. Su kuyusunun tasarımı yapılır ve kuyu projesi de buna göre hazırlanmaktadır.

Su sondaj lokasyonu doğru olarak belirlenmesi halinde, fazla kuyu açmak ve fazla su pompası kullanmak yerine,bir tane kuyu ve bir tane pompayla bu işi çözmüş oluruz.

Arama belgesi : Yeraltı suyu aranmasında belge almayı gerektiren işler için bir sene süreli arama belgesi verilir. Bu süre içinde, arama bitirilmezse; belge sahibinin, sürenin son ayı içinde müracaat etmesi şartıyla belge bir sene için temdit edilir. Bu süre zarfında da arama bitirilmezse; belge hükümsüz sayılır ve iş sahibi yeniden belge alır.

Kullanma belgesi : Arama belgesine dayanarak arazisinde yeraltı suyu bulunan kimse, bu suyu kullanabilir. Ancak, bir ay içinde Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğüne müracaat ederek kullanma belgesi alır.

Islah ve tadil belgesi : Kullanma belgesini haiz bir kimse arazisindeki kuyuların veya yeraltı suyu menbalarının verimini artırmak veya başka bir maksadı sağlamak gibi mülahazalarla bunlar üzerinde kendiliğinden her hangi bir müdahalede bulunamaz veya kuyuların kullanma şeklini değiştiremez. Ancak, Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünden "Islah ve tadil belgesi" almak suretiyle, böyle bir ameliyeye girişebilir.


ARA

WHATSAPP